//Hiệp gà lần đầu công bố tiêu chuẩn “sờ hàng”

Hiệp gà lần đầu công bố tiêu chuẩn “sờ hàng”

Muốn làm vợ Hiệp Gà, các em đừng chỉ biết khoe Thần Thái
Muốn được “sờ hàng” Hiệp Gà thì tiêu chuẩn càng không phải Thần Thái
Đừng show Thần Thái, đừng nghĩ Thần Thái là tất cả, ít nhất trong cuộc tuyển vợ với Hiệp Gà . . .

Tiêu chuẩn của Hiệp Gà là đây: https://www.clingme.vn/download

Written by: Me+