//Triển Lãm: Em Mơ – Từ Ngàn Xanh

Triển Lãm: Em Mơ – Từ Ngàn Xanh

Trong cùng một không gian triển lãm, cùng một thời gian trưng bày, người yêu nghệ thuật sẽ được đến với hai triển lãm hoàn toàn độc lập của hai họa sĩ, đó là “Em mơ” của Nguyễn Văn Hổ (nghệ danh Phi Hổ) và “Từ ngàn xanh” của Phạm Tuấn Tú.

– Thời gian: 9/11/2019 – 13/11/2019 (bắt đầu từ 17:00)

– Địa điểm: Bảo Tàng Mĩ Thuật, 66 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

– Giới thiệu: Triển lãm: Trong cùng một không gian triển lãm, cùng một thời gian trưng bày, người yêu nghệ thuật sẽ được đến với hai triển lãm hoàn toàn độc lập của hai họa sĩ, đó là “Em mơ” của Nguyễn Văn Hổ (nghệ danh Phi Hổ) và “Từ ngàn xanh” của Phạm Tuấn Tú.

Written by: Loan Nguyen