//Trình diễn thơ: Mắc Kẹt Trong Chuỗi Luân Hồi

Trình diễn thơ: Mắc Kẹt Trong Chuỗi Luân Hồi

Mắc Kẹt Trong Chuỗi Luân Hồi nói về “mẹ”. “Mẹ” là một mắc xích quan trọng trong chuỗi luân hồi

– Thời gian: Thứ ba – 17/12/2019 (20:00 – 20:45)
– Địa điểm: Á Space, Ngõ 59 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội
– Giới thiệu: Mắc Kẹt Trong Chuỗi Luân Hồi là một không gian âm thanh của thơ và những miền âm thanh mắc kẹt trong não, hầu hết là những bản âm thanh ứng tác dựa trên chất liệu là những bài thơ của chính người trình diễn. Mắc Kẹt Trong Chuỗi Luân Hồi nói về “mẹ”. “Mẹ” là một mắc xích quan trọng trong chuỗi luân hồi. “Mẹ” có thể là một chủ thể khởi động luân hồi, cũng có thể là kết quả của luân hồi, đôi khi lại là chủ thể lai tạo, làm nhiễu đi quá trình đó. Đôi khi lại hứng nhận những hậu quả dị lai.

Written by: Loan Nguyen