//Chương trình Chuyện Nhạc Phố Cổ Tất Niên

Chương trình Chuyện Nhạc Phố Cổ Tất Niên

Chuyện Nhạc Phố Cổ lấy lời ca tiếng nhạc tinh hoa truyền thống để kết thành những lời chúc tốt lành cho năm tới, với mong mỏi ký ức của di sản được tiếp nối trong năng lượng của ngày mới.

– Thời gian: Thứ bảy – 18/01/2020 (20:00)
– Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ, 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, TP. Hà Nội
– Mở cửa tự do
– Giới thiệu: Chương trình Chuyện Nhạc Phố Cổ Tất Niên sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 18/01/2020. Chuyện Nhạc Phố Cổ lấy lời ca tiếng nhạc tinh hoa truyền thống để kết thành những lời chúc tốt lành cho năm tới, với mong mỏi ký ức của di sản được tiếp nối trong năng lượng của ngày mới.

Written by: Loan Nguyen