//Triển lãm: The face of Balkans

Triển lãm: The face of Balkans

Triển lãm The face of Balkans trưng bày những bức ảnh được chụp trong chuyến đi “Leica Balkans Photo Trip” thuộc chương trình Leica Akademie Vietnam – Leica Destination vào năm 2018.

– Thời gian: 11/1/2020 – 11/2/2020 (10:00 – 19:00)
– Địa điểm: Leica Boutique Hanoi, 14 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
– Giới thiệu: Triển lãm The face of Balkans trưng bày những bức ảnh được chụp trong chuyến đi “Leica Balkans Photo Trip” thuộc chương trình Leica Akademie Vietnam – Leica Destination vào năm 2018.

Written by: Loan Nguyen