//Minishow Thái Trinh – Hoàng Dũng

Minishow Thái Trinh – Hoàng Dũng

Minishow Thái Trinh – Hoàng Dũng với chủ đề đêm hát tình ca sẽ mang đến cho chúng ta một đêm nhạc tình ca lãng mạng.

– Thời gian: Thứ bảy – 7/3/2020 (20:00 – 22:30)
– Địa điểm: Ấy Lounge, 63 Hàng Bún, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
– Giới thiệu: Minishow Thái Trinh – Hoàng Dũng với chủ đề đêm hát tình ca sẽ mang đến cho chúng ta một đêm nhạc tình ca lãng mạng.

Written by: Loan Nguyen